ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ:

www.okvideodownload.com

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਸ਼ਰਤਾਂ") ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ okvideodownload.com ("ਅਸੀਂ" ਜਾਂ "ਸਾਨੂੰ") ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, "ਵੈਬਸਾਈਟ"). ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜੁੜ ਕੇ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ "ਵਰਤ"), ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ.

1. ਯੋਗਤਾ

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ.
 • ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.

2. ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ("ਸਮਗਰੀ") (ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ: (i) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ, (ii) ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ / ਜਾਂ (iii) ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ (ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ). ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.

3. ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ

 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ), ਪਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਚਿੱਤਰ, ਫੋਟੋਆਂ, ਸੰਗੀਤ, ਵੀਡੀਓ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਲੋਗੋ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਮਲਕੀਅਤ ਪਦਾਰਥ")), ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ. ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.
 • ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਸੰਚਾਰ, ਵੰਡ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

4. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀਆਂ

 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਲੋਡ, ਸਬਮਿਟ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾ soundਂਡ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਜਾਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, "ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ")). ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ:
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਨ;
  • ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੋਗੇ; ਅਤੇ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰੀਲੀਜ਼, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਛਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ.
 • ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ, ਸਬਮਿਟ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਗੇ:
  • ਕੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰ;
  • ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਝੂਠੇ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱningਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਭੜਕਾory ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
  • ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ;
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ wayੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ;ੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;
  • ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ; ਜਾਂ
  • ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਤਰੱਕੀ, "ਸਪੈਮ" ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ.
 • ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ protectingੁਕਵੀਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਸਦੀਵੀ, ਗੈਰ-ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੰਡਣ, ਅਨੁਕੂਲ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਅਨੁਵਾਦ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ' ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ.
 • ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੰਗ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੰਗ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ.

5. ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

 • ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਂ ​​ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ meansੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, "ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ") ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ systemsਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਆਦਰ ਨਾਲ.
 • ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.
 • ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਇਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ (ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ).
 • ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ "AS-IS" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਪੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ, ਵੰਡ, ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੇਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ / ਲਾਇਸੈਂਸਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ.
 • ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ.

6. ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਚਰਣ

 • ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ (i) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, (ii) ਸਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ (iii) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ.
 • ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ thatੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;
  • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ;
  • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ;
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈਚਲਿਤ meansੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ, ਕ੍ਰਾਲਰ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ;
  • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ onਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ' ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ "ਡਾਂਗਾਂ" ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ;
  • ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ, ਵਿਗਾੜਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿ postਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਕੋਡ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਉਪਕਰਣ;
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਬਲੈਂਸ, ਵੇਚਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਸੌਂਪਣ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ;
  • ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ "ਫਰੇਮ" ਜਾਂ "ਸ਼ੀਸ਼ੇ" ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ; ਅਤੇ
  • ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.
 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਰੁੱਧ appropriateੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ systemsਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ.
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (10,000 ਡਾਲਰ) ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ($ 150,000) ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੇ ਹੋਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

7. ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਕ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਦ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਕ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਸਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

8. ਫੀਸ

 • ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

9. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

 • ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ.

10. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵੇ

 • ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਇਨਫ੍ਰਿੰਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਹਰਾਓ. ਸਾਡੀ ਦੁਹਰਾਓ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੀਨੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 17, ਸੈਕਸ਼ਨ 512 (ਸੀ) (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ underੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਕਾੱਪੀਰਾਈਟਡ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ URL) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ;
  • ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ URL ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ informationੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ;
  • ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
  • ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  • ਇਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ
  • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ.
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਂ:
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ;
  • ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ;
  • ਝੂਠੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
  • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ, ਐਂਗੁਇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ (ਸਥਾਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਨਘੜਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
  • ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ.

11. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ

 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

12. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ-ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਿਆਂ (ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ.

13. ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

 • ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਟੈਂਟੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਮਗਰੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ "ਏਐਸ-ਆਈਐਸ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ, ਸਪਸ਼ਟ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਏਕੀਕਰਣ, ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਨੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਇਨਫਾਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.
 • ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ, ਵੱਖਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ (i) ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਪਯੋਗ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ, (ii) ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ' ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, (iii) ਰੁਕਾਵਟ, ਨਿਪਟਾਰਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਵੰਡ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ-ਰਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ,
 • ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ (i) ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, (ii) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, (iv) ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ.
 • ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿ Sਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨ.
 • ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ. ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ US 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏਗਾ.

14. ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ

 • ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ, ਐਂਗੁਇਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਐਂਗੁਲਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਗੁਇਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ.
 • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਜਿuryਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ.

15. ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ

 • ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ.
 • ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ.
 • ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਇਜ਼, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਕ
ਐਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ